JAUNUMI
Kolēģi!

Ņemot vērā biedrības statūtus:
"7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek
sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumu neatkarīgi no
klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.",

14.10.2023. netika nodrošināts kvorums, līdz ar to aicinām LZHA biedrus uz atkārtotu biedru sapulci 04.11.2023!
Vieta un laiks tiks precizēts atkarībā no dalībnieku skaita!
Dalība ir BEZ MAKSAS!

Lūdzu aizpildīt anketu par pieteikšanos dalībai biedru kopsapulcē!
Anketa pieejama te: