Sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums (apstiprināts 10.12.2019. valdes sēdē, protokols Nr.14 – 2019)

Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums “


  • Visi nepieciešamie dokumenti sertifikācijai vai resertifikācijai ir aizpildāmi un iesniedzami datorrakstā.
  • Dokumenti jāiesniedz LZHA sertifikācijas komisijas sekretārei ILVAI PUGAI, iepriekš sazinoties pa tālruni: 26456634.
  • Maksājuma pārskaitījuma kopsumma: sertifikācijas procesam 59.76 Eur; resertifikācijas procesam 48.38 Eur. 

Samaksu par sertifikācijas pakalpojumiem sertificējamai vai resertificējamai personai jāpārskaita uz: 

Latvijas Masu asociācijas norēķinu kontu:
Latvijas Māsu asociācija
Reģ.nr. 40008003946
SEB banka, Rīdzenes filiāle
Konts:LV46UNLA0002110700674
Maksājuma mērķis: Sertificējamās/resertificējamās personas vārds, uzvārds, par sertifikāciju/resertifikaciju (noradīt specialitāti). Nākošās sertifikācijas sēdes un eksāmeni


LZHA Sertifikācijas komisijas sēdes 2024. gadā: 


26.01., 26.02., 25.03., 30.04., 31.05., 25.06., 28.08., 25.09., 09.10.

Sertifikācijas eksāmeni 2024. gadā: 

9.11.2024.


Resertifikācija

  – 100 tālākizglītības punktus (TIP), no kuriem vismaz 60 TIP ir iegūti par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem un/vai par profesionālo un zinātnisko darbību tālākizglītības jomā(...)
Zobu higiēnistu specialitātē:
  •   50.4.2. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā 8 TIP, ar norādi apliecinājumā par praktisko apmācību. 
  •   51.2.1. periodontoloģijā – 16TIP, pārskata perioda laikā 
  •   51.2.2. darba drošībā un infekcijas kontrolē - 8TIP, pārskata perioda laikā;     


Dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.


Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats >>>

Resertifikācijas lapa >>>

Sertificējamās personas iesniegums >>>

Sertificējamā zobu higiēnista profesionālās darbības pārskats >>>

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība >>>

Sertifikācijas lapa >>>