Sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums (apstiprināts 10.12.2019. valdes sēdē, protokols Nr.14 – 2019)

Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums “


  • Visi nepieciešamie dokumenti sertifikācijai vai resertifikācijai ir aizpildāmi un iesniedzami datorrakstā.
  • Dokumenti jāiesniedz LZHA sertifikācijas komisijas sekretārei ILVAI PUGAI, iepriekš sazinoties pa tālruni: 26456634.
  • Maksājuma pārskaitījuma kopsumma: sertifikācijas procesam 59.76 Eur; resertifikācijas procesam 48.38 Eur. 

Samaksu par sertifikācijas pakalpojumiem sertificējamai vai resertificējamai personai jāpārskaita uz: 

Latvijas Masu asociācijas norēķinu kontu:
Latvijas Māsu asociācija
Reģ.nr. 40008003946
SEB banka, Rīdzenes filiāle
Konts:LV46UNLA0002110700674
Maksājuma mērķis: Sertificējamās/resertificējamās personas vārds, uzvārds, par sertifikāciju/resertifikaciju (noradīt specialitāti). 
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .