Sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums (apstiprināts 10.12.2019. valdes sēdē, protokols Nr.14 – 2019)

Biedrības “Latvijas Māsu asociācija” ārstniecības personu sertifikācijas un resertifikācijas procesa nolikums “


 • Visi nepieciešamie dokumenti sertifikācijai vai resertifikācijai ir aizpildāmi un iesniedzami datorrakstā.
 • Dokumenti jāiesniedz LZHA sertifikācijas komisijas sekretārei ILVAI PUGAI, iepriekš sazinoties pa tālruni: 26456634.
 • Maksājuma pārskaitījuma kopsumma: sertifikācijas procesam 59.76 Eur; resertifikācijas procesam 48.38 Eur. 

Samaksu par sertifikācijas pakalpojumiem sertificējamai vai resertificējamai personai jāpārskaita uz: 

Latvijas Masu asociācijas norēķinu kontu:
Latvijas Māsu asociācija
Reģ.nr. 40008003946
SEB banka, Rīdzenes filiāle
Konts:LV46UNLA0002110700674
Maksājuma mērķis: Sertificējamās/resertificējamās personas vārds, uzvārds, par sertifikāciju/resertifikaciju (noradīt specialitāti). Nākošās sertifikācijas sēdes un eksāmeni


LZHA Sertifikācijas komisijas sēdes 2021. gadā:  
 • 15.01.2021.
 • 19.02.2021.
 • 19.03.2021.
 • 23.04.2021.
 • 15.05.2021.
 • 17.09.2021.
 • 30.10.2021.

Sertifikācijas eksāmeni 2021. gadā (dokumenti jāiesniedz 1 mēnesi pirms eksāmena)
 • 15.05.2021. 
 • 30.10.2021. 

Resertifikācija

  – 100 tālākizglītības punktus (TIP), no kuriem vismaz 60 TIP ir iegūti par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem un/vai par profesionālo un zinātnisko darbību tālākizglītības jomā(...)
Zobu higiēnistu specialitātē:
 •   50.4.2. neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā 10 TIP, ar norādi apliecinājumā par praktisko apmācību. 
 •   51.2.1. periodontoloģijā – 12 TIP, pārskata perioda laikā 
 •   51.2.2. darba drošībā un infekcijas kontrolē - 6 TIP, pārskata perioda laikā;     


Dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.


Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats >>>

Resertifikācijas lapa >>>

Sertificējamās personas iesniegums >>>

Sertificējamā zobu higiēnista profesionālās darbības pārskats >>>

Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība >>>

Sertifikācijas lapa >>>