REKVIZĪTI MAKSĀJUMAM PAR SERTIFIKĀCIJU UN RESERTIFIKĀCIJU:

Latvijas Māsu asociācija 
Reģ. Nr.: 40 008 003 946 
A/S SEB banka 
Konta Nr.: LV46 UNLA 000 211 070 0674 

  • Visi nepieciešamie dokumenti sertifikācijai vai resertifikācijai ir aizpildāmi un iesniedzami datorrakstā. 
  • Dokumenti jāiesniedz LZHA sertifikācijas komisijas sekretārei Līgai Putrinskai, iepriekš sazinoties pa tālr.: 26431898