KĀ KĻŪT PAR LZHA BIEDRU?


Lai iestātos Biedrībā, ir jāiesniedz:

  1. Diploma kopija, 
  2. Sertifikāta kopija (tiek uzņemti tikai sertificēti zobu higiēnisti),
  3. Iesniegums valdes priekšsēdētājai (pielikumā, Spiest šeit >>> )
  4. Kvīts par iestāšanās maksas 15 EUR nomaksu uz LZHA kontu spiest šeit >> 
  5. Dokumenti jāiesūtīa elektroniski uz sekretare@zobuhigienisti.lv un dokumentu kopijas un iesnieguma oriģinālu jāiesniedz  tuvākajā konferencē. 
  6. Jāreģistrējas portālā www.evisit.lv (sertifikātu elektroniskai saņemšanai).
  7. Jāizgatavo LZHA biedra karte. Biedra karti pasūtīt izgatavošanai varat Spiežot šeit >>.

  • Biedru nauda par katru jauno mācību gadu ir jānomaksā no 1. līdz 30. septembrim. Ja biedrs 1 gadu nav maksājis biedru naudu, valde ir tiesīga biedru no biedrības izslēgt. (LZHA statūti 4. nodaļa 4.4.1.)
  • Biedru naudas un iestāšanās maksas apmērs: Iestāšanās maksa 15 EUR (jaunajiem biedriem biedru nauda par pirmo gadu, kad iestājas biedrībā nav jāmaksā). LZHA biedriem 15 EUR (summa katru gadu jāsamaksā no 1. – 30. septembrim).

  • Atkārtota iestāšanās: ja biedrs pēc izslēgšanas no biedrības vēlas atkārtoti iestāties Biedrībā, jānomaksā iepriekš nesamaksātā biedru nauda (15 EUR) par katru gadu.