PACIENTU TIESĪBAS

  • Brīvi izvēlēties savu sertificētu zobu higiēnistu.

  • Saņemt informāciju par sava higiēnista iegūto profesionālo izglītību un sertifikācijas datiem.
  • Izjust pret sevi cieņpilnu attieksmi no zobu higiēnista puses un saņemt kvalitatīvu, laipnu un atbilstošu aprūpi.
  • Piedalīties visu to lēmumu pieņemšanā, kuri tieši saistīti ar Jūsu veselības problēmu.
  • Jums saprotamā veidā no zobu higiēnista saņemt informāciju par sava mutes dobuma veselības stāvokli, nepieciešamajām izmeklēšanas metodēm un ārstēšanas plānu.
  • Pirms pieņemat lēmumu par savu turpmāko ārstēšanu, Jums ir tiesības saņemt vēl kāda speciālista viedokli par nepieciešamo ārstēšanu.
  • Būt drošam, ka dati par slimību un ārstēšanu būs konfidenciāli.
  • Atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, to apliecinot ar parakstu, taču būt informētam par iespējamiem veselības stāvokļa sarežģījumiem šādā gadījumā.
  • Jums ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.
  • Nepieciešamības gadījumā saņemt nosūtījumu pie cita veselības aprūpes speciālista.
NEAIZMIRSTIET, KA JUMS KĀ PACIENTAM IR ARĪ SAVI NOTEIKTI PIENĀKUMI!