PACIENTA PIENĀKUMI

  • Rūpēties par savu, savu tuvinieku, apgādībā esošu personu un tautas veselību.
  • Reģistrējoties ārstniecības iestādē, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
  • Ja esiet piekritis ārstēšanas plānam, Jums ir pienākums ievērot visus ar ārstēšanu un aprūpi saistītos ārstniecības personu norādījumus un ārstniecības iestādes iekšējās kārtības noteikumus.
  • Jums ir pienākums informēt medicīnas darbiniekus, kuri tieši nodarbojas ar Jūsu ārstēšanu, par jebkurām izmaiņām Jūsu veselībā, jo tās var ietekmēt turpmāko ārstēšanu.
  • Rūpīgi pārdomāt iespējamās sekas gadījumā, ja esat nolēmis atteikties no medicīnas personu ieteiktās ārstēšanas.Ievērot ārstu un citu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmeklējuma laikus.
  • Atcelt plānoto apmeklējumu tikai galējas nepieciešamības gadījumā un ļoti savlaicīgi, lai kāds cits pacients varētu izmantot šo laiku.
Izmantoti Latvijas Pacientu tiesību biroja materiāli.