Par mums 


ANNO

Latvijas Zobu higiēnistu asociācija (LZHA) tika dibināta 1997. gada 30. augustā un kopš 1998. gada 2. jūlija tā ir Starptautiskās Zobu higiēnistu federācijas (IFDH – International Federation of Dental Hygienists) biedrs. Šobrīd LZHA apvieno ap 300 zobu higiēnistus visā Latvijā.


DARBĪBA

LZHA veicina zobu higiēnistu profesionālo darbību – gan rīkojot izglītojošus seminārus un konferences, gan sadarbojoties ar līdzīgām profesionālajām apvienībām Latvijā un ārvalstīs. LZHA uztur un uzrauga zobu higiēnistu kvalifikācijas līmeni, veicot sertifikācijas un resertifikācijas procedūru.